Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady z.s. dne 10.2.2017

Zápis z výroční valné hromady Radioklubu OK2KUB, z.s.

Termín: 10. února 2017, 19:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: U Přátel,  Svatoplukova, Brno.

Přítomní členové: Jiří Indra, Lucie Jurůjová, Lukáš Bartek, Čestmír Mílek
Členové zastoupení Plnou mocí: Josef Suchý, Martina Horáková
Přítomní hosté: Jana Bělehradová, Zdeněk Herzig, Ondřej Pavelka

Účastníci uvedení v části „Přítomní členové“ jsou pro rok 2016 aktivními členy z.s. a mohou tedy v rámci valné hromady hlasovat v souladu se Stanovami.

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 20.10. Počet účastníků: 7, počet účastníků oprávněných hlasovat: 4; počet účastníků zastoupených plnou mocí: 2.
  2.  Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Návrhy nebyly podány, program schválen v původní podobě.
 3. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci z.s.
  1. Členská základna
   V roce 2015 sdružoval z.s. 10 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami.  Z toho 7 členů se v různé sestavě účastnilo aktivit – provozních aktivů.
  2. Hospodaření a finanční situace z.s.
   V roce 2016 hospodaří z.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou z členských příspěvků, vydání zejména za obnovu techniky.
   Finanční situace k 31.12.2016:
   Pokladna: 2138 Kč;
   Účet: 8696 Kč.
   Konstatujeme tedy, že z.s. má také letos k dispozici uspokojivou částku pro realizaci technických zlepšení nebo jiných nápadů v činnosti.
 4. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2016 a výhled do roku 2017
  1. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2016
   Aktivity sdružení se soustředily do účasti na provozních aktivech (vždy třetí neděle v měsíci) v rámci tzv. vysílacích výjezdů.
   PA:  radioklub se zúčastnil 9 z 12 PA v roce 2016, což je +1 oproti loňskému roku.
   Celkový počet získaných bodů je 19770, což je cca – 5000 oproti loňsku. Na tom se podílely:
   - část účastí s úspornou výbavou (například samotný dipól na Javorníku)
   - porucha na anténě, odhalená po částech
   Co do počtu bodů, průměr z PA 2197 – pokles proti loňsku, podobně tak i počet spojení.
  2. Výhled a výzvy do roku 2017
   Zachování stávající formy s těžištěm v účasti na provozních aktivech, členové projevili spokojenost a zájem o tyto akce i nadále.
   Cíl 33.333 bodů nadále nastaven.
   Vzhledem k předpokládané celkové náročnosti roku nestanovujeme další cíle.
 5. QSL lístky: způsob výběru spojení, vyplňování, odesílání
  Dohodnuto:
  Vystavit termín na brigádu s vyplňpováním QSL lístků.Návrh je 12.5.17.
  Onpa vytvoří Google kalendář na PA a další RK akce – t.č. již splněno.
 6. Zápis členů 2017
  Přítomní  členové prodloužili své členství i na další rok. 
 7. Diskuze
  Bez diskuze.
 8. Závěr
  Předseda uzavřel oficiální část valné hromady v 20.59.


 Ve Vážanech n/Lit. 20. února 2017

Jiří Indra,
předseda z.s., v.r.

 


Přílohy k článku

 Zápis/PDF • pdf [336 kB]

Zveřejnil: 20. 02. 2017   Jiří Indra « Zpět