Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady dne 13. 2. 2015

Zápis z valné hromady občanského sdružení

Termín: 13. února 2015, 18:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: U Čaliho, Mathonova/Krkoškova ul, Černá Pole, Brno

Přítomni : Jiří Indra, Martina Horáková, Tereza Naništová, Čestmír Mílek, Lukáš Bartek

Zastoupení plnou mocí: Lucie Jurůjová; plná moc udělena Martině Horákové

Všichni uvedení účastníci jsou pro rok 2014 aktivními členy o.s. a mohou tedy v rámci valné hromady hlasovat.

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 18:18. Počet účastníků: 5, počet účastníků oprávněných hlasovat: 5; počet účastníků zastoupených plnou mocí: 1.
  2. Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady.
  Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
  * v průběhu valné hromady byla odsouhlasena změna pořadí bodů 7 a 8.
 3. Volba rady o.s. na nové funkční období
  Dle bodu IV.7 Stanov o.s. vypršel stávající radě mandát (platný 2 roky po zvolení), byla tedy zvolena rada nová.
  I v tomto období bude působit rada o.s. ve složení 1x předseda, 1x místopředseda, 1x revizor.
  1. Volba předsedy
   Navržen Jiří Indra.
   Hlasování: 3+1x pro; 1x zdržel. Předsedou zvolen Jiří Indra.
  2. Volba místopředsedy
   Navržen Čestmír Mílek.
   Hlasování: 3+1x pro; 1x zdržel. Místopředsedou zvolen Čestmír Mílek.
  3. Volba revizora
   Navržena Martina Horáková.
   Hlasování: 2x pro; 1+1x zdržel. Revizorkou zvolena Martina Horáková.
 4. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základna
   V roce 2014 sdružovalo o.s. 7 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami. Další osoby – „spřízněné duše“ – se účastnily nepravidelně vysílacích výjezdů – provozních aktivů. Co do počtu účastníků pozorujeme úbytek „spřízněných duší“ účasti na výjezdech.
  2. Hospodaření a finanční situace o.s.
   V roce 2014 hospodaří o.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou z členských příspěvků, drobná vydání souvisela s opravou technického vybavení.
   Finanční situace k 31.12.2014:
   Pokladna: 4909 Kč;
   Účet: 8394 Kč.
   Konstatujeme tedy, že o.s. má k dispozici uspokojivou částku pro realizaci technických zlepšení nebo jiných nápadů v činnosti.
   Účastníci se pozastavili nad poplatky za vedení účtu (7Kč/příchozí platba), nicméně vzhledem k frekvenci využití účtu není v tuto chvíli třeba věc řešit změnou banky.
 5. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2014 a výhled do roku 2015
  1. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2014
   Aktivity sdružení se soustředily do účasti na provozních aktivech (vždy třetí neděle v měsíci) v rámci tzv. vysílacích výjezdů.
   Radioklub se neúčastnil PA v srpnu, všichni byli někde v prostoru.
   Přehled úspěchů v jednotlivých provozních aktivech bude zveřejněn na webu o.s.
   Cíl roku 2014 stanovený na VH 2014: 30.000 bodů z PA: získáno celkem 32807 bodů – cíl byl tedy splněn.
   Cíl roku 2014 stanovený na VH 2014: zájezd do Jeseníků spojený s PA a návštěvou Dlouhých Strání nesplněn -> přesunut jako výzva na rok 2015.
   Celkové umístění 2014:
   17/52 v kategorii multiop 144MHz.
   Maximální bodový zisk za PA byl 5643 bodů v říjnu na Zelenkově kopci JN89FN.
  2. Výhled a výzvy do roku 2015
   Zachování stávající formy s těžištěm v účasti na provozních aktivech, členové projevili spokojenost a zájem o tyto akce i nadále.
   Bodový cíl 2015: V součtu 33.333 bodů
   Akce: Alespoň jedná větší akce pravděpodobně v Jeseníkách spojená s odbornou exkursí v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.
   24hodinový závod: Plán účasti na zářijovém contestu: 5.-6.9.2015
   - CME zjistí dostupnost pozemku na Helišově skále
   - JZB zjistí, kde je zelenobílý dvojaltán potřebný pro tuto akci.
 6. Právní určení o.s. dle NOZ
  Vzhledem k nepřehlednosti situace a skutečnosti, že neexistuje doporučení, jak provést transformaci o.s. podle NOZ, doporučuje ČRK vyčkat na závěrečné stanovisko a toho se poté přidržet.
  O.s. bude následovat toto doporučení.
 7. Diskuse
  1. Investiční záměry
   Karimatku nebo podzadníky na PA
   Najít nebo jinak zajistit dvojaltán
  2. Akce
   SOTA: CME a Lukáš Bartek zjistí do 15/3 podmínky a možnost naší účasti – spojení PA s SOTou.
 8. Zápis členů a závěr
  Předseda uzavřel oficiální část valné hromady v 19.16.


Ve Vážanech n/Lit. 20. února 2015

Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.


Přílohy k článku

 Zápis VH 2015 • pdf [238 kB]

Zveřejnil: 20. 02. 2015   Jiří Indra « Zpět