Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady dne 7.2.2014
Zápis z valné hromady občanského sdružení
Termín: 7. února 2014, 18:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: Restaurace U Prokopů, Brno, Kotlářská ul.
Přítomni: Jiří Indra, Martina Horáková, Čestmír Mílek, Tereza Naništová, Lucie Jurůjová, Jana Bělehradová, Dana Herzigová, Lukáš Bartek, Kateřina Herzigová, Petra Kameníková, Aleš Souchop
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 18:16. Počet účastníků 11, počet účastníků oprávněných hlasovat: 5.
  2.  Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
    
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady.
  Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
   
 3. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základnaV roce 2013 sdružovalo o.s. 7 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami. Další osoby – „spřízněné duše“ – se účastnily nepravidelně vysílacích výjezdů – provozních aktivů.
  2. Hospodaření a finanční situace o.s.V roce 2013 hospodaří o.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou z členských příspěvků, drobná vydání souvisela se změnou sídla o.s. schválenou na  členské schůzi dne 28. 2. 2013.
   Finanční situace k 31.12.2013:Pokladna: 4683 Kč;
   Účet: 7408 Kč.
    
 4. Zpráva o formálních změnách v roce 2013
  Na členské schůzi dne 28. 2. 2013 byla schválena změna sídla o.s. na nové umístění:
  Křenovice, Kopečná 250, 683 52.

  V souladu s touto změnou požádal předseda o změnu Stanov v daném bodě. ZměnaStanov byla Ministerstvem vnitra vzata na vědomí 14. 5. 2013.

  Další formální náležitosti nebylo třeba řešit.
   
 5. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2013 a výhled do roku 2014
  1. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2013Aktivity sdružení se soustředily do účasti na provozních aktivech (vždy třetí neděle v měsíci) v rámci tzv. vysílacích výjezdů.
   Radioklub se neúčastnil PA v červenci a srpnu.
   Přehled úspěchů v jednotlivých provozních aktivech bude zveřejněn na webu o.s.
  2. Výhled a výzvy do roku 2014Zachování stávající formy s těžištěm v účasti na provozních aktivech, členové projevili spokojenost a zájem o tyto akce i nadále.
   OK2CME dodá přehled úspěchů v jednotlicých provozních aktivech (21/2)
   Bodový cíl 2014: V součtu 30.000 bodů
   Akce: Alespoň jedná větší akce pravděpodobně v Jeseníkách spojená s odbornou exkursí v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.
   Organizace výjezdů PA: Na každém výjezdu stanovení pořadatele výjezdu příštího, tedy forma plovoucího pořadatelství. Pořadatel daného výjezdu volí místo, podmínky, dopravu, okolnosti dle vlastní libosti.
    
 6. Schválení členských příspěvků a forem členstvní na rok 2014
  Formy členství zůstávají pro rok 2014 beze změny.
  Vzhledem k tomu, že o.s. neplánuje na nejbližší období větší investici, jeví se finanční úroveň pokladny dostatečná. Valná hromada tedy navrhuje snížit členský příspěvek na rok 2014.
  Předseda vyvolal hlasování o výši příspěvku.
  Navrhnutá výše: 50 Kč.
  Pro: 5 hlasů; Proti: 0 hlasů; Zdržel: 0 hlasů.
  Schváleno.
   
 7. Diskuse a závěr
  Členové nevznesli požadavky na diskusi. V rámci bodu programu byl poskytnut prostor pro obnovení členství pro rok 2014.
  Předseda ukončil výroční valnou hromadu v 18:50.

 Ve Vyškově dne 10. února 2014
Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.
 

Přílohy k článku

 Zápis z valné hromady 7.2.2014 • pdf [62 kB]

Zveřejnil: 10. 02. 2014   Jiří Indra « Zpět