Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady 18. 1. 2013
Zápis z valné hromady občanského sdružení
Termín: 18. ledna 2013, 19:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: Restaurace U Prokopů, Brno, Kotlářská ul.
Přítomni: Jiří Indra, Martina Horáková, Čestmír Mílek, Tereza Naništová, Lucie Jurůjová, Jana Bělehradová, Dana Herzigová, Linda Kiliánová, Petra Bulová.
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 19:00. Počet účastníků 9, počet účastníků oprávněných hlasovat: 3.
  2.  Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady.
  Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
 3. Volba Rady občanského sdružení, řešení otázek vyplývajících z nízkého počtu členů
  1. Volba Rady o.s.
   Předseda informuje, že stávající složení Rady je: předesda Jiří Indra, místopředseda Čestmír Mílek, neaktivní druhý místopředseda Lubomír Jagoš. Funkce revizora není zastoupena.
   Neaktivní místopředseda Lubomír Jagoš nebyl v roce 2012 členem občanského sdružení, o aktivity o.s. nejeví žádný zájem. Funkce místopředsedy byla Lubomíru Jagošovi odejmuta 28. 2. 2012 v souladu s usnesením Výroční valné hromady o.s. 2012.
   V roce 2012 tak v o.s. působil pouze předseda Jiří Indra a místopředseda Čestmír Mílek, jejichž mandáty vypršely po dvouletém období od zvolení – v souladu se Stanovami o.s.
   Předseda uvedl hlasování o novém složení Rady.
                                                              i.      Hlasování o předsedovi. Navržen Jiří Indra. Pro 2 hlasy, Proti 0, zdržel 1. Zvolen Jiří Indra.
                                                            ii.      Hlasování o místopředsedovi. Navržen Čestmír Mílek. Pro 2 hlasy, proti 0, zdržel 1. Zvolen Čestmír Mílek.
                                                          iii.      Hlasování o revizorovi. Navržena Martina Horáková. Pro 2 hlasy, proti 0, zdržel 1. Zvolena Martina Horáková.
                                                           iv.      Rada o.s. bude po další období působit v tomto tříčlenném složení.
  1. Řešení otázek vyplývajících z nízkého počtu členů
   Zde nebylo dosaženo žádného závěru. Z Valné hromady vzešel 1 nový člen o.s. z řad spřízněných duší. Další účastníci zájem neprojevili.
 1. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základna o.s.
   V roce 2012 sdružovalo občanské sdružení 4 členy, z toho 3 členy rady. V rámci aktivit občanského sdružení se na některých akcích podílely další osoby, a to nepravidelně a spíše účastnicky.
  2. Hospodaření o.s. a finanční situace
   V roce 2012 hospodaří občanské sdružení bez pokladních výdajů (výdaje na aktivity spojené s činností o.s. hradil každý účastník sám)
  3. Finanční situace k 31.12.2012:
   Pokladna: 3782 Kč;
   Účet: 6915 Kč.
 2.  Stručně o současné činnosti o.s.
  Čestmír Mílek informoval o současné činnosti.
  1x měsíčně závody PA, umístění je poplatné zejména stavu zařízení. V současnosti Čestmír Mílek řeší opravu radiostanice, jejíž porucha ovlivnila výsledky posledních PA. Zpracování žebříčku je v běhu, do 31/1 bude zvěřejněna statistika.
 3. Výhled činnosti a záměry pro rok 2013
  1. Pokračování v dosavadních aktivitách, jedná se tedy zejména o účast na provozních aktivech
 4. Diskuse
  1. Schválení členských příspěvků – zachování stávajícího modelu, tzn 200 Kč/rok za aktivního člena. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
  2. Martina Horáková: Loňské zapůjčení antény od MEDa -> MED v letošním roce se zcela odmlčel a svou pozornost soustředil na jiné své zájmy mimo radioamatérství. V důsledku toho k akci s půjčenou anténou nedošlo. Stav pro další rok není jasný.

 5. Závěr
  Oficiální část valné hromady uzavřel předseda ve 20:05 hod.
Ve Hostěrádkách-Rešově 22. ledna 2013
Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.
 

Přílohy k článku

 Zápis v pdf • pdf [62 kB]

Zveřejnil: 22. 01. 2013   Jiří Indra « Zpět