Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady o.s. 9. února 2012

Zápis z valné hromady občanského sdružení

Termín: 9. února 2012, 19:00
Typ: Výroční valná hromada
Místo konání: Restaurace U Prokopů, Brno, Kotlářská ul.

Přítomni: Jiří Indra, Martina Horáková, Čestmír Mílek, Tereza Naništová, Lucie Jurůjová. Plnou mocí je zastoupen Ondřej Pavelka (zástupce: Jiří Indra)

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 19:23. Počet účastníků 5, počet účastníků oprávněných hlasovat: 3, počet účastníků zastoupených plnou mocí: 1.
  2.  Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady.
  Návrhy na doplnění programu:
  1. Martina Horáková: v rámci diskuse: zvážení zajištění nové antény
  2. Jiří Indra: v rámci diskuse: stanovení postupu vůči místopředsedovi Lubomíru Jagošovi ve věci jeho funkce a členství v o.s., z důvodu neúčasti na VH a neuhrazení/nepřislíbení další aktivní účasti v o.s.
 3. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základna o.s.
   V roce 2011 sdružovalo občanské sdružení 7 členů, z toho 3 členy rady. V rámci aktivit občanského sdružení se na některých akcích podílely další osoby, a to nepravidelně.
  2. Hospodaření o.s. a finanční situace
   V roce 2011 hospodaří občanské sdružení tak, že zaznamenalo tyto

                                                              i.      Příjmy: 1400 Kč v podobě členských příspvků členů na rok 2011

                                                            ii.      Výdaje: 1090 Kč – zakoupení nového akumulátoru pro potřeby provozních aktivů a dalších závodů.

  1. Finanční situace k 31.12.2011:
   Pokladna:  3182 Kč;
   Účet: 6422 Kč.
 1.  Stručně o současné činnosti o.s.
  Čestmír Mílek informoval o současné činnosti. O.s. se zaměřuje na účast na závodech, a to zejména PA. Nadále se daří dodržovat pestrost cílů, z nichž vysíláme provozní aktivy. Oproti roku 2010 je účast na jednotlivých závodech slabší.
  Radioklub OK2KUB je v závěru roku na 15. místě ze 44 účastníků v dané kategorii.
 2. Výhled činnosti a záměry pro rok 2012
  1. Pokračování v dosavadních aktivitách, jedná se tedy zejména o účast na provozních aktivech
  2. Rozšíření aktivní členské základny – oproti minulým letům nejsou cílem hledání „cizí“ zájemci, ale naopak osoby z řad známých a zájemců, kteří projevili zájem o alespoň občasnou spolupráci.
 3. Diskuse
  1. Zvážení zajištění nové antény
   Martina Horáková navrhuje zajištění výkonnější antény pro potřeby závodů PA. Čestmír Mílek se vyjádřil k rentabilitě a vhodnosti jiného případného řešení, než je stávající model. Anténa by měla být v stejně nebo lépe přenosná a skladná jako ta stávající, zároveň by neměla být méně bytelná, vzhledem k provozním podmínkám (přesun na závody pěšky, autem, vlakem – hmotnost, odolnost proti poškození nárazem; časté skládání)
   Čestmír Mílek vzhledem k uvedenému navrhuje zapůjčit anténu od kolegy 2MED, vyzkoušet řešení na několika závodech a alespoň v rámci možností vyhodnotit.
   Čestmír Mílek má zajistit vyřízení, vyjádření zapůjčovatele má předložit Radě o.s. nejpozději 29. února 2012 (i částečné vyjádření/postup situace v daný čas).
   Na řešení se Valná hromada jednomyslně shodla.
  2. Členství místopředsedy Lubomíra Jagoše
   Místopředseda není přítomen na valné hromadě, nepodal žádnou zprávu, na posledních akcích se objevuje pouze sporadicky.
   O.s. nemá zprávy o jeho zájmu pokračovat v činnosti v o.s., členský příspvek pro rok 2012 uhrazen nebyl.
   Jiří Indra navrhuje tento postup:

                                                              i.      Pan Jagoš bude kontaktován předsedou pomocí oficiáního e-mailu

                                                            ii.      Pro zachování členství a funkce má Lubomír Jagoš potvrdit Jiřímu Indrovi písemně (e-mailem) svůj zájem pokračovat v činnosti o.s., a to do 14 dnů od odeslání žádosti Jiřím Indrou

                                                          iii.      Dále má uhradit členský příspěvek do 30 dnů od odeslání uvedeného e-mailu Jiřím Indrou.

Hlasování Rady:
- 3 hlasy pro
- 1 hlas pro v zasoupení
- nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
Schváleno.

 1. Závěr
  Oficiální část valné hromady uzavřel předseda ve 20:02 hod.

 

 

Ve Vyškově 10. února 2012

Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.

 


Přílohy k článku

 Zápis z výroční VH 2012 • pdf [66 kB]

Zveřejnil: 10. 02. 2012   Jiří Indra « Zpět