Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční Valné hromady o.s. 22. 5. 2009
Zúčastnění: Herzig, Mílek, Bohůn (příchod 19:27), Valehrachová, Indra, Špaček, Herzigová, Bělehradová, Vlach
 
1)      Zahájení:
a)     19:00 zahájil předseda OS. Přítomno: 8 starších členů z 10, Valná hromada je tedy usnášení schopná.
b)     Předsedou OS určen zapisovatel: Čestmír Mílek

2)    
Zpráva o hospodaření:- pokladna RK nyní obsahuje cca 1200 Kč- na bankovním účtu je 5490 Kč, z nichž by mělo být 5000 Kč (dotace od DTA na činnost RK Litina) převedeno na účet nově vzniknuvšího subjektu zastřešujícího činnost RK Litina, jež vznikne oddělením Rozhlasového klubu Litina od OS Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB.
a)     Hlasování – Schválení převodu částky 5000 Kč, kterou byla dotována činnost RK Litina DTA, subjektu oddělujícího se RK Litina: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  - Přijato
b)     Hlasování o převodu inkoustové tiskárny, jež byla v r. 2007 zakoupena z financí OS subjektu oddělujícího se RK Litina: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. - Přijato

3)    
Změny ve vedení OS:
Stávající předseda OS Zdeněk Herzig odstupuje z funkce. Vojtěch Bohůn odstupuje z funkce a vystupuje z OS.
a)     Volba nové rady OS: navrženi Jiří Indra., Tomáš Špaček, Čestmír Mílek.
Hlasování – Navržení členové budou tvořit radu OS: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  - Přijato
Nově zvolená rada se dohodla na následujícím rozdělení funkcí:
Jiří Indra – předseda
Tomáš Špaček – místopředseda
Čestmír Mílek – místopředseda
b)    Hlasování – Souhlas s uvedeným rozdělením funkcí: 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. - Přijato
Stávající revizoři (Růžena Valehrachová, Jiří Indra) se vzdávají svojí funkce revizorů. Hlasování – Budou voleni 2 revizoři: 4 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdržují.  – Přijato
c)     Na pozici revizorů navrženi Jaromír Vlach, Zdeněk Herzig.
Hlasování – Navržení budou zastávat funkci revizorů OS: 4 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdržují. – Přijato

4)    
Změna stanov OS:
Nově zvolená rada OS předkládá návrh úprav stanov s cílem zjednodušit stávající stav a upravit stanovy pro činnost OS po oddělení sekce RK Litina. Změny stanov jsou natolik rozsáhlé, že nemohou být uveřejněny v tomto zápise. V případě schválení Ministerstvem vnitra ČR budou přiloženy samostatně.
Hlavní změny:
·        zkrácení názvu OS: Radioklub mládeže OK2KUB
·        zrušení pasivního členství, nyní již pouze člen (tento platí roční příspěvky a je-li starší 18 let (včetně), má hlasovací právo)
·        při hlasování má v případě rovnosti rozhodující hlas předseda
V případě, že bude možné tyto úpravy provést bez založení nového OS, bude předložený návrh po korekturách odeslán ke schválení Ministerstvu vnitra. 

5)    
Vyrovnání vztahů s Oddělením techniky SVČ Lužánky:
Do konce tohoto šk. roku bude vytvořen návrh dohody o pronájmu vysílacího zařízení SVČ Lužánky, které je v současné době využíváno radioklubem OK2KUB.Předpokládaná výše pronájmu byla stanovena na 2000 Kč / rok. O které konkrétní věci se bude jednat, bude upřesněno.
6)     Závěrečná diskuse:
- možnosti náboru nových členů zejména z řad mládeže
- možnosti prezentace radioklubu

Přílohy k článku

 Zápis z Valné hromady 2009 • pdf [328 kB]

Zveřejnil: 27. 05. 2009   Jiří Indra « Zpět