Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z valné hromady občanského sdružení 30.1.2007
Zápis z valné hromady občanského sdružení Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB
30.1.2007


Zúčastnění: Herzig, Valehrachová, Špatka, Špaček,Indra, Pavelka, Bohůn, Mílek, Bělehradová


1) Zahájení: 19:10 zahájil předseda OS. Přítomno: 6 starších členů z 9, Valná hromada je tedy usnášení schopná, přičemž ke schválení předkládaných návrhů je třeba min. 4 hlasů.

2) Na návrh předsedy bylo hlasováno o zapisovateli. Navržen Čestmír Mílek. Návrh byl odsouhlasen: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdrželo

3) Návrhy, případně schválení, změn, nebo doplnění programu: Členové se shodli, že nepožadují žádné změny ani doplnění progrmu schůze.

4) Informace o hospodaření:
Zůstatek činí 2 693,76 Kč
- přičemž OS získalo dotaci od Statutárního města Brna (odbor kultury) ve výši 5000 Kč
- byla uhrazena pokuta 500 Kč za pozdní podání vyúčtování této dotace

5) Informace o další činnosti:
a)    Špaček navrhnul zrušení OS z důvodu, že OS nesplňuje vytyčené cíle a aktivity OS se setkávají s nízkou účastí.
Pro zrušení bylo hlasováno takto: 1 hlas pro, 5 hlasů proti, 0 se zdrželo, OS pokračuje nedále v činnosti.
b)    Špatka se vzdal funkce Radního pro nedostatek času k vykonávání činností s touto pozicí spojených.
c)    Špaček se vzdal funkce místopředsedy.
d)    Volba členů rady: Vzhledem k rezignaci členů rady přistoupila Valná hromada k volbě nových funkcionářů
i)    Na funkci místopředsedy byl navržen Čestmír Mílek.  Návrh byl odsouhlasen: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel
ii)    Na pozici 3. člena rady byl navržen Vojtěch Bohůn. Návrh byl odsouhlasen: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel
e)    Informace o OK činnosti: Předložil Tomáš Špaček. Výsledky ve VKV závodech OS (tedy OK2KUB) mají nadále vzestupnou tendenci. Přesné informace jsou umístěny na webové stránce OS.
f)    Byl prodiskutován účel OS, přínos pro jeho členy a ochota členů k další činnosti v OS.

6) Závěr:
a)    Valná hromada přijala rezignace 2 členů rady a byli zvoleni 2 noví členové rady (add.: bod 5)
i)    Čestmír Mílek byl předsedou OS pověřen funkcí místopředsedy, zejména činnostmi spojenými s organizací, akcí radioamatérského charakteru (závody, soutěže, pobytové akce, semináře, kursy, atd.)
ii)    Vojtěch Bohůn byl předsedou OS pověřen funkcí pokladníka a činnostmi spojenými s účetními a ekonomickými záležitostmi OS.
iii)    Oba funkcionáři pověření přijali, tzn. funkci začínají vykonávat okamžitě.
b)    Schůze byla ukončena ve 20:45.V Brně ne 30. ledna 2007    Zdeněk Herzig
    Předseda OS v.r.

Přílohy k článku

 Zápis ke ztažení,*.doc • doc [52 kB]

Zveřejnil: 12. 02. 2007   Zdeněk Herzig « Zpět