Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Dopis členům zanikajícího RK 15. 2. 05

Vážený pane, Vážená paní,

 

dovolte, abych Vás oslovil v souvislosti se změnami v činnosti a vedení radioklubu mládeže OK2KUB. Radioklub dosud pracoval jako kroužek CVČ – Lužánky. Ke dni 27. 1. 2005 byla rozhodnutím jeho vedoucího (předsedy) Petra ŠPATKY jeho činnost ukončena. Téhož dne proběhla ustavující valná hromada nového občanského sdružení „Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB“ Toto občanské sdružení je registrováno u Ministerstva Vnitra jako občanské sdružení podle zákona. Nové OS vzniklo jako naprosto nový právní celek a  nepřebírá žádné závazky původního radioklubu. Jako předseda jsem využil stávajících kontaktů, abych Vás oslovil a pozval Vás ke spolupráci. Podmínky členství jsou dány stanovami OS a zápisem z ustavující valné hromady. Z nich vyjímám:

 

  • Předsedou byl zvolen Zdeněk Herzig …
  • Místopředsedou byl zvolen Tomáš Špaček …
  • Třetím členem rady OS byl zvolen Petr Špatka …
  • Revizory byli zvoleni Růžena Valehrachová a Jiří Indra …
  • Členem je každý, kdo alespoň vyplní přihlášku….
  • Členský příspěvek je stanoven na 200.- Kč na kalendářní rok (do příspěvku není zahrnut poplatek ČRK 400.-, který za Vás odešleme hromadně pokud doručíte částku do konce února do CVČ Lužánky Petru Špatkovi, nebo mně, Zdeňku Herzigovi, spolu s příspěvkem nového OS).

 

Stanovy a zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na kontaktní adrese (viz.: níže) a budou zveřejněny na http://rk.luzanky.cz . Na této adrese budou i další informace o činnosti OS.

 

Pro zaslání tohoto dopisu jsem použil poslední Vaši známou adresu. Pokud si přejete s námi dále spolupracovat, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese (telefonu, e-mailu). Pokud tak neučiníte, nebudeme Vás již dále informovat.

 

Veškeré podrobnosti a informace o novém OS a jeho činnosti Vám rád poskytnu na kontaktní adrese:

 

Zdeněk Herzig

Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB

Lidická 50

658 12 Brno

 

nebo na tel.: 549 524 108 a 737 986 474

 

e-mail: herzig@luzanky.cz

 

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší radioamatérské činnosti a těším se na spolupráci.

 

V Brně 15. února 2005

 

Za Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB:

Zdeněk Herzig Předseda OS v.r.

 

Originál dokumentu je k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.

 

 

Zveřejnil: 10. 05. 2005   Zdeněk Herzig « Zpět