Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z jednání Rady 27. 4. 05

Zápis z jednání Rady

občanského sdružení

Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB

(dále jen OS)

konané dne 27. 4. 2005

 

 

Přítomni: Zdeněk HERZIG, Růžena VALEHRACHOVÁ, Petr ŠPATKA, Jiří INDRA, Tomáš ŠPAČEK.

 

Program:

 

 1. Program činnosti (definování pro potřeby grantů a projektů)
 2. Finance: stav, vyhlídky, potřeby.
 3. Možnosti dotace na služby (8000.- Kč; nutno vyúčtovat 11 430.- Kč)
 4. Členství: stav, potřeby, možnosti.

 

 

1. Dosavadní a plánované aktivity OS

 

 • Dětská a amatérská žurnalistika
  • témata:
   • děti a mládež
   • volnočasové aktivity
   • ekologická výchova
   • technika
   • modely
   • informace veřejnosti o činnosti OS
   • informace členů OS o vnějším dění
   • zajímavosti,
  • tvorba Internetového portálu pro mladé žurnalisty
  • vytvoření internetové rozhlasové stanice
  • spolupráce s profesionálními novináři
  • vydávání vlastního časopisu
  • výroba vlastních rozhlasových pořadů
 • radioamatérský sport
  • základy provozu a pravidla pro vysílání v občanských pásmech
  • základy provozu a pravidla pro vysílání v amatérských pásmech
  • vysílání kolektivní radiostanice v co nejširším spektru RA pásem
  • radioamatérské závody republikové, evropské i celosvětového významu
 • základy elektroniky
  • zásady konstrukce
  • stavba elektronických přístrojů
  • soutěže mladých elektroniků
 • klubová činnost
  • Diskusní programy
  • prezentace soudobé i starší populární hudby
  • prezentace literatury
  • prostor pro vlastní prezentace
  • drobné ruční práce a výroba ozdůbek
 • pořízení vybavení a vytvoření technického zázemí
 • zkvalitnění dosavadních činností
 • rozšíření nabídky o rukodělné činnosti
 • vybudování vlastní táborové základny
 • Organizace soutěží
  • elektronika
  • radioamatérský sport
  • modelářství
  • další soutěže podle kalendáře akcí
 • Organizační a technická spolupráce na velkých akcích
  • Bambiriáda
  • Dominiáda
  • Pohár Centra papírových modelů
  • akce podle kalendáře akcí
 • Příprava instruktorů pro volnočasové aktivity

 

 

2. Stav financí OS

            Rada schválila stav financí:

pokladna 241.- Kč

banka            11481.- Kč

 

Rada konstatovala, že je nutno urgovat vydání platební karty u eBanky, jinak nebude možno provést úhradu hotovosti při nákupu materiálu pro brigádu v Brtnici.

Je nutno upravit peněžní deník (tab. excel provede Herzig) tak, aby byl přehlednější a byly jednoznačně identifikovány finanční půjčky od jednotlivých subjektů.

 

3. Dotace

            Rada vzala na vědomí, že je k dispozici dotace na služby ve výši 70% celkových nákladů. 30 % je nutno investovat z jiných zdrojů. Dotace je ve výši 8 000.- Kč, tedy částka k vyúčtování činí 11 429.- Kč. Je nutno znovu projednat podmínky, aby byly všechny transakce korektní. Nabízí se možnost úhrady dopravy na LT Brtnice.

 

4. Členství v OS

            Rada Konstatovala, že je nutno zvětšit členskou základnu, aby bylo možno žádat dotace na projekty, které jsou limitovány počtem členů OS. Přihlášky jsou k dispozici v klubovně (místnost 105, Lužánky, věž).

            Rada schválila vzhled a texty průkazu člena OS a určila, že průkaz bude vydán každému aktivnímu členu OS. Pasivním členům bude průkaz vystaven pouze na požádání, proti úhradě 50,- Kč jako náklady na výrobu.

 

5.  Dodatkové body jednání

Nad rámec programu byla rada seznámena s možnostmi a cenou dopravy na LT Brtnice a také byla obeznámena s programem brigády dne 6. – 8. 5. 05. Také se dohodla na způsobu plateb za materiál a další potřeby pro brigádu.

Rada posoudila vzhled a obsah webové stránky (vytvořil a dále upraví Indra) Dohodla se na používání modrého designu.

Rada zadala J. Indrovi vytvoření vizitek se všemi údaji potřebnými pro platby a s kontaktem na předsedu a místopředsedu.

 

 

Zápis provedl: V Brně 27. dubna. 2005 Zdeněk Herzig

 

podepsán předseda OS

Zdeněk Herzig v.r.

 

Originál dokumentu je k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.

Zveřejnil: 12. 05. 2005   Zdeněk Herzig « Zpět