Ovládání: základní obrazovka

Horní menu
 • Nápověda
  Zobrazí tuto nápovědu. Chcete-li se z nápoěvdy vrátit zpět do galerie, využijte tlačítko pro návrat situované na stejném místě.
 • Stáhnout galerii
  Umožní stáhnout všechny obrázky v dané galerii zabalené do jednoho souboru ZIP. Ten pak na svém počítači můžete rozbalit.
 • Stránkování
  Vyberte si vhodný počet náhledů zobrazených na 1 straně galerie. Aktuálně zvolený počet je zvýrazněn.
 • Strana
  Odkazy na jednotlivé strany náhledů galerie se zvýrazněním aktuálně zobrazené strany.
Seznam náhledů
 • Náhledy
  V seznamu náhledů jsou zobrazeny náhledy jednotlivých obrázků i s popisem (částí popisu). Kliknutím na kterýkoliv z náhledů se vybraný obrázek zvětší na svou maximální možnou velikost.
 • Navigace stran
  Je-li náhledů více, než se vejde na 1 stranu, jsou pod náhledy zobrazeny navigační šipky pro zobrazení další/předchozí strany.

Ovládání: zobrazený velký obrázek

Velký obrázek
 • Kliknutím myši přibližně doprostřed obrázku zavřete tento velký obrázek a vrátíte se zpět na stranu s náhledy.
 • Kliknutím více k levé, resp. pravé straně obrázku přejdete na předchozí, resp. další obrázek v galerii. Pomocníkem jsou průhledné šipky, které se po najetí myši nad aktivní oblast zvýrazní.
 • Po návratu na stranu s náhledy bude světlejším podbarvením zvýrazněn obrázek, který jste si prohlíželi naposledy.
Horní menu
 • Ve stříbrné střední části je zobrazen popis obrázku
 • Původní velikost
  Zobrazí v novém okně původní - originální obrázek.
 • Přímý odkaz
  Vypíše odkaz, pomocí něhož je možné zobrazit přímo daný obrázek v galerii.
 • Tisk
  Vytiskne zobrazený obrázek.
 • Zpět na náhledy
  Zavře velký obrázek a vrátí se zpět na stranu s náhledy.
 • Spustit prezentaci
  Do políčka vpravo vepište počet vteřin, po který má být zobrazen každý obrázek, a tímto tlačítkem zahajte automatické promítání. Další obrázky se zobrazí automaticky ve zvolených intervalech. Prezentaci lze kdykoli zastavit tlačítkem Zastavit prezentaci, které se objeví po spuštění na témže místě.

Ovládání klávesnicí

Při zobrazeném velkém obrázku
 • Šipka doleva / doprava - zobrazit předchozí / další obrázek.
 • Esc - zavřít velký obrázek a vrátit se na stranu s náhledy.

O programu

TulipAlbum 4.0, v. 4.2.0_20081129
© Tulip VasNovyWeb.cz 2008

Optimalizováno pro rozlišení px 1024×768+ , CSS 2, Firefox 2+, IE 6+, Opera 2.5+, Chrome